× Info! Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Języków Obcych LINGUA CENTER na podstawie art. 13 ust ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 24 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/UE (zwanej RaDO), wyłącznie dla celów związanych z realizacją złożonego zamówienia oraz w sprawach rachunkowych i podatkowych a także w sprawach dochodzenia roszczeń przez przedsiębiorstwo Centrum Języków Obcych LINGUA CENTER. Kontrahent ma możliwość zapoznania się z danymi osobowymi, ich poprawą oraz wnioskowaniem o ich usunięcie. Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana przez upoważnioną osobę o przysługujących mi prawach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz polityce ochrony danych osobowych obowiązującej
Centrum Języków Obcych - Lingua Center - Projekt językowy z Mania Studio
Nawigacja
Projekt językowy z Mania Studio

Anglojęzyczny hit językowy dla maturzystów


W 2013 r. w ramach współpracy naszego Centrum Języków Obcych z Mania Studio i wydawnictwem Lingua Publisher S.C. udało nam się wydać "Filmowy zestaw maturalny z języka angielskiego" ułatwiający przygotowanie do nowej matury.
Pełen zestaw obejmuje komplet 2 płyt DVD z materiałem filmowym, podręcznik ze słownictwem i plansze dydaktyczne z najważniejszymi zwrotami anglojęzycznymi.
W rolę egzaminatorów i maturzystów występujących na filmach wcieliło się siedmiu native speakerów z Wielkiej Brytanii, Kanady i USA.
"Nowa Matura Exam" obejmuje 14 zakresów leksykalnych z języka angielskiego.

Płyta #1 obejmuje następujące zagadnienia: człowiek, dom, szkoła, praca, życie towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi.
Na płycie #2 znajdują się kolejne tematy: kultura, sport, zdrowie, nauka i technika, świat przyrody, państwo i społeczeństwo.

Zestaw dwóch płyt DVD jest m.in. do nabycia w siedzibie CJO Lingua Center w Koluszkach, przy ul. Przejazd 7blogo Mania StudioLingua Publisher
Nowości

Najnowsze video