× Info! Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Języków Obcych LINGUA CENTER na podstawie art. 13 ust ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 24 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/UE (zwanej RaDO), wyłącznie dla celów związanych z realizacją złożonego zamówienia oraz w sprawach rachunkowych i podatkowych a także w sprawach dochodzenia roszczeń przez przedsiębiorstwo Centrum Języków Obcych LINGUA CENTER. Kontrahent ma możliwość zapoznania się z danymi osobowymi, ich poprawą oraz wnioskowaniem o ich usunięcie. Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana przez upoważnioną osobę o przysługujących mi prawach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz polityce ochrony danych osobowych obowiązującej
Centrum Języków Obcych - Lingua Center - Kursy dla dzieci od lat 3
Nawigacja
Kursy dla dzieci od lat 3
Nasze Centrum Języków Obcych oferuje również kursy języka angielskiego dla dzieci w wieku 3 lat. W zajęciach takich mogą uczestniczyć również Rodzice :)
Otaczamy dziecko naturalnym brzmieniem języka obcego. Maluch słucha całych zdań i uczestniczy w atrakcyjnych zabawach językowych. Uczestnictwo Rodzica pomaga mu otworzyć się emocjonalnie i poczuć się bezpiecznie. Innowacyjna forma zajęć dla 3-latków w oparciu o zmodyfikowaną metodę nauki Helen Doron jest kolejnym wieloaspektowym elementem rozwoju dziecka.
Zapraszamy

Po więcej szczegółów dotyczących tej atrakcyjnej formy zajęć językowych w CJO Lingua Center zapraszamy do szkoły językowej w Koluszkach przy ul. Przejazd 7b
e-mail: biuro@linguacenter.pl
tel. 691 752 653
tel. 697 766 523
Nowości

Najnowsze video