× Info! Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Języków Obcych LINGUA CENTER na podstawie art. 13 ust ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 24 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/UE (zwanej RaDO), wyłącznie dla celów związanych z realizacją złożonego zamówienia oraz w sprawach rachunkowych i podatkowych a także w sprawach dochodzenia roszczeń przez przedsiębiorstwo Centrum Języków Obcych LINGUA CENTER. Kontrahent ma możliwość zapoznania się z danymi osobowymi, ich poprawą oraz wnioskowaniem o ich usunięcie. Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana przez upoważnioną osobę o przysługujących mi prawach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz polityce ochrony danych osobowych obowiązującej
Centrum Języków Obcych - Lingua Center - Nasza oferta
Nawigacja
Nasza oferta
KURSY JĘZYKOWE W CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH LINGUA CENTER JĘZYKI NA ŚWIATOWYM POZIOMIE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

1. Kursy dla dzieci:
wszystkie grupy wiekowe (od 3 lat do VI klasy szkoły podstawowej)

Childrengroups:
 • yellow
 • pink
 • blue
 • orange
 • green
 • red

Im wcześniej rozpoczęta nauka języków obcych tym lepiej. Dzieci nie mają zahamowań, barier i blokad językowych. Są naturalnie otwarte na perfekcyjnie fonetycznie i leksykalnie przyswajanie każdego języka obcego. Chętnie uczestniczą w grach i atrakcyjnych zabawach lingwistycznych, dzięki czemu w szybkim tempie rozwijają sprawności językowe mówienia i rozumienia.
Zajęcia realizujemy m.in. w oparciu o zmodyfikowaną metodę brytyjskiej lingwistki Helen Doron. Kursy są przyjazne dziecku, są pełne zabaw, gier i piosenek obcojęzycznych. Dziecko uczy się języka obcego jak języka ojczystego. Zajęcia są językową inspiracją dla każdej dziecięcej grupy wiekowej, rozbudzają ich ciekawość i zachęcają do dalszej nauki.


2. Kursy dla gimnazjalistów

 • przygotowanie gimnazjalistów do egzaminów gimnazjalnych poprzez wszechstronne opracowanie wszystkich tematów na podstawie wytycznych MEN
 • nabywanie wiadomości leksykalno- gramatycznych i kształcenie umiejętności językowych, określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zawartych w nowej podstawie programowej.
 • przeprowadzanie próbnych egzaminów gimnazjalnych
3. Kursy dla maturzystów:
 • matura podstawowa
 • matura rozszerzona
 • przeprowadzanie próbnych matur na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym
 • przygotowanie do egzaminu maturalnego zgodnie z nową podstawą programową MEN

4. Kursy dla dorosłych:
poziomy:
 • Beginners
 • Elementary
 • Pre-Intermediate
 • Intermediate
 • Upper-Intermediate
 • FCE
 • CAE

Kursy realizujemy m.in. w oparciu o autorskie, interaktywne metody nauczania a także o zmodyfikowaną metodę Callana.
Nasze atrakcyjne, skuteczne językowo zajęcia oraz wysoki profesjonalizm i doświadczenie kadry lektorskiej wpływają na rozwój umiejętności językowych u każdego Kursanta.


KURSY NA ZAMÓWIENIE
Poza standardowymi kursami prowadzimy również kursy Business English.
Nowości

Najnowsze video