× Info! Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Języków Obcych LINGUA CENTER na podstawie art. 13 ust ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 24 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/UE (zwanej RaDO), wyłącznie dla celów związanych z realizacją złożonego zamówienia oraz w sprawach rachunkowych i podatkowych a także w sprawach dochodzenia roszczeń przez przedsiębiorstwo Centrum Języków Obcych LINGUA CENTER. Kontrahent ma możliwość zapoznania się z danymi osobowymi, ich poprawą oraz wnioskowaniem o ich usunięcie. Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana przez upoważnioną osobę o przysługujących mi prawach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz polityce ochrony danych osobowych obowiązującej
Centrum Języków Obcych - Lingua Center - Sandra Mrozowska
Nawigacja
Sandra Mrozowska

Sandra Mrozowska - lektorka j. włoskiegoWszystko zaczęło się od opery. Pamiętam jeszcze mój pierwszy spektakl, który obejrzałam w teatrze - "La Traviata" Verdiego. To była miłość od pierwszego wejrzenia i trwa ona do tej pory. Chciałam jak najlepiej poznać ten magiczny świat pełen miłości i pasji, wyrażony przede wszystkim we włoskich librettach. Wszystko to sprawiło, że oprócz lekcji skrzypiec i śpiewu solowego w szkołach muzycznych w Warszawie, rozpoczęłam studia na wydziale filologii włoskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Tam odkryłam moją drugą pasję - kulturę i język włoski.
Od tej pory każdego roku jeżdżę do Włoch, by doskonalić moje umiejętności językowe i muzyczne, biorąc również udział w koncertach jako skrzypaczka i śpiewaczka.
Obecnie studiuję śpiew solowy na Akademii Muzycznej w Łodzi rozwijając wciąż moje pasje.


Nowości

Najnowsze video