× Info! Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Języków Obcych LINGUA CENTER na podstawie art. 13 ust ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 24 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/UE (zwanej RaDO), wyłącznie dla celów związanych z realizacją złożonego zamówienia oraz w sprawach rachunkowych i podatkowych a także w sprawach dochodzenia roszczeń przez przedsiębiorstwo Centrum Języków Obcych LINGUA CENTER. Kontrahent ma możliwość zapoznania się z danymi osobowymi, ich poprawą oraz wnioskowaniem o ich usunięcie. Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana przez upoważnioną osobę o przysługujących mi prawach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz polityce ochrony danych osobowych obowiązującej
Centrum Języków Obcych - Lingua Center - Tomasz
Nawigacja
Tomasz

Tomasz Bilicki - lektor j. rosyjskiego


"Podczas nauki języka znacznie ważniejsza jest niewymuszona żądza wiedzy, niż groźba konieczności."
Św. Augustyn


... właśnie tę żądzę zawsze staram się wzbudzić wśród moich uczniów.
Bez wątpienia nauka języków obcych jest ważna i jednocześnie trudna, jednak najważniejsze jest to, aby dążenie do wiedzy sprawiało przyjemność i satysfakcję.
Język rosyjski zawsze wzbudzał we mnie wyjątkowe emocje, podobała mi się jego śpiewność i melodyczność.
Kiedy zacząłem uczyć się tego języka to od razu zrozumiałem, że jest on moją pasją. Tę pasję miałem możliwość realizować studiując filologię rosyjską na Uniwersytecie Łódzkim. Doskonaliłem także swoje umiejętności na kursie języka rosyjskiego w Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie.
Po pewnym czasie zdecydowałem się dzielić swoją wiedzą z innymi i w taki oto sposób pojawiła się moja kolejna pasja - nauczanie języka rosyjskiego.
Nowości

Najnowsze video