× Info! Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Języków Obcych LINGUA CENTER na podstawie art. 13 ust ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 24 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/UE (zwanej RaDO), wyłącznie dla celów związanych z realizacją złożonego zamówienia oraz w sprawach rachunkowych i podatkowych a także w sprawach dochodzenia roszczeń przez przedsiębiorstwo Centrum Języków Obcych LINGUA CENTER. Kontrahent ma możliwość zapoznania się z danymi osobowymi, ich poprawą oraz wnioskowaniem o ich usunięcie. Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana przez upoważnioną osobę o przysługujących mi prawach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz polityce ochrony danych osobowych obowiązującej
Centrum Języków Obcych - Lingua Center - Joanna
Nawigacja
Joanna

Joanna Zeler - lektorka j. hiszpańskiego"... ponieważ życie to coś więcej niż rutyna."


Wszystkie decyzje, które podejmowałam w życiu były dyktowane uczuciami. Mam dwie ogromne pasje: góry i kulturę latynoamerykańską. Właśnie dlatego zaczęłam studiować geografię, a następnie filologię hiszpańską na UŁ. Od dziesięciu lat z powodzeniem łączę oba te zamiłowania:)
Zawsze chciałam pracować z ludźmi, dzielić się radością i wymieniać doświadczeniami. Dlatego z przyjemnością zapraszam do rozpoczęcia przygody z hiszpańskim właśnie ze mną. Razem odbędziemy podróż po świecie pełnym muzyki i kolorów.
Do zobaczenia!

Nowości

Najnowsze video