× Info! Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Języków Obcych LINGUA CENTER na podstawie art. 13 ust ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 24 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/UE (zwanej RaDO), wyłącznie dla celów związanych z realizacją złożonego zamówienia oraz w sprawach rachunkowych i podatkowych a także w sprawach dochodzenia roszczeń przez przedsiębiorstwo Centrum Języków Obcych LINGUA CENTER. Kontrahent ma możliwość zapoznania się z danymi osobowymi, ich poprawą oraz wnioskowaniem o ich usunięcie. Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana przez upoważnioną osobę o przysługujących mi prawach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz polityce ochrony danych osobowych obowiązującej
Centrum Języków Obcych - Lingua Center - O nas
Nawigacja
O nas
Centrum Języków Obcych LINGUA CENTER powstało w 2008 r. na bazie ponad 12-letniego doświadczenia w nauczaniu języków obcych. Głównym celem naszej działalności jest realizacja kursów języków obcych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie języków:
 • angielskiego,
 • niemieckiego,
 • hiszpańskiego,
 • rosyjskiego,
 • włoskiego,
 • francuskiego.

Dlaczego warto do nas dołączyć?
Bo dla nas najważniejszy jest Kursant. Stawiamy na jakość. Lektorzy Centrum Języków Obcych Lingua Center precyzyjnie dostosowują innowacyjne formy i metody prowadzenia zajęć. Dzięki temu cztery razy szybciej i skuteczniej rozwijamy sprawności i umiejętności językowe.

Dlaczego wybrać nasze centrum?
 • Bo stosujemy najnowsze, zmodyfikowane autorsko metody pracy - metodę Callana oraz Helen Doron.
 • Bo czas każdych zajęć jest wykorzystywany w 100%.
 • Bo gwarantujemy stałą progresję umiejętności językowych.
 • Bo korzystamy ze sprawdzonych lektorów, posiadających wysokie kwalifikacje i doświadczenie, stosujących nowoczesne metody nauczania. Pomysłowość lektorów i ich świetny kontakt ze Słuchaczami tworzą twórczą, sympatyczną atmosferę.
 • Bo korzystamy z autorskich, filmowych materiałów dydaktycznych.
 • Bo każdy Kursant przed przystąpieniem do zajęć, ma zagwarantowaną bezpłatną rozmowę z lektorem w danym języku obcym, która pozwala określić stopień zaawansowania językowego.
 • Bo w ramach kursów proponujemy zajęcia z native speakerami (obcokrajowcami). Polecamy je szczególnie jako efektywny sposób szlifowania umiejętności językowych.
 • Bo nasze zajęcia językowe są bardzo aktywizujące i atrakcyjne. Gry, zabawy, konkursy, materiały audio-wideo, muzyka oraz dużo zajęć interaktywnych rozwijają w dynamiczny sposób sprawności językowe.
 • Bo zajęcia realizujemy w godzinach popołudniowych tak, aby nie kolidowały z codziennymi obowiązkami.
Nowości

Najnowsze video